Měsíc biopotravin

Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství je „v souladu s přírodou“

Ministerstvo zemědělství každoročně vyhlašuje září měsícem biopotravin a ekologického zemědělství, letos už pojedenácté. Touto tradiční kampaní chce veřejnosti představit domácí biovýrobky, jejichž nabídka se rok od roku rozšiřuje.

Motto letošního ročníku „V souladu s přírodou“ s podtitulem „Příroda by kupovala bio“ akcentuje bioprodukty jako běžně dostupný sortiment, zdůrazňuje jejich přínosy pro lidské zdraví i pozitivní efekt ekologického zemědělství na kvalitu půdy a životní podmínky zvířat.

Kampaň má upozornit na fakt, že vedle nesporných předností biopotravin pro konkrétního konzumenta, je s ekologickým zemědělstvím a bioprodukcí spojen také zásadní přínos pro celou společnost, respektive všechny složky životního prostředí. Šetrný způsob obhospodařování půdy přispívá k zachování objemu i úrodnosti tohoto nenahraditelného přírodního bohatství. Ohleduplné využívání životního prostředí pomáhá zachovat toto prostředí pro budoucí generace v co nejlepším stavu. Ekologické zemědělství je přirozený, původní a zároveň vysoce moderní způsob hospodaření založený na tisícileté zkušenosti našich předků, respektu k přírodě a ohleduplnosti ke všemu živému.

Obhospodařování půdy a produkce potravin v ekologickém režimu má u nás stále rostoucí tendenci: od konce minulého roku přibylo více než 300 podnikatelů v ekologickém zemědělství a 20 nových výrobců biopotravin. Ekologicky se hospodaří na výměře více než 500 000 ha zemědělské půdy.

V biokvalitě je možné koupit už prakticky všechny potraviny - ovoce, zeleninu, maso a uzeniny, mléko a mléčné výrobky, mouku, vejce, ale i kečup, olej, čokoládu, víno, kávu nebo čaj. Vůbec nejprodávanějším sortimentem je dětská výživa - tvoří téměř čtvrtinu všech prodaných biopotravin. Do této kategorie spadají nejen přesnídávky nebo náhradní mléčná výživa, ale také kaše, maso, zeleninové příkrmy, nápoje, sušenky či oplatky. Bioprodukty jsou dostupné pro každého - prodávají se ve specializovaných i běžných prodejnách potravin, ale také v řetězcích, lékárnách, v drogeriích nebo na internetu.

Přijďte si i vy nakoupit v září biopotraviny, ať už vaše oblíbené a ověřené nebo poprvé a na zkoušku. Třeba vám zachutnají a měsíc biopotravin si rozšíříte na celý rok.

I příroda by kupovala BIO!