Měsíc biopotravin

Co jsou biopotraviny a ekologické zemědělství?

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ je přirozený a moderní způsob hospodaření, který je založen na tisícileté zkušenosti našich předků. Vyznačuje se kladným vztahem a respektem k životnímu prostředí. Není to návrat na stromy, ale návrat ke zdravému rozumu a citlivému srdci. Systém ekologického zemědělství je definován platnou legislativou na národní i evropské úrovni. Každý zemědělec, který hospodaří v režimu ekologického zemědělství musí pravidelně absolovat kontrolu, zda jeho hospodaření odpovídá zákonům o ekologickém zemědělství. Aktuální legislativa je ke stažení zde.

BIOPOTRAVINY jsou ekologicky vyprodukované potraviny od zemědělců, kteří se v péči o půdu a rostliny obejdou bez průmyslových hnojiv a pesticidů, herbicidů a fungicidů (tedy jedů proti „nežádoucím“ živočichům, rostlinám a houbám) a kteří poskytují svým zvířatům dostatek péče, kvalitního krmiva a životního prostoru pro pastvu i odpočinek.

Stáda a hejna ekologických farmářů jsou velká tak akorát, zvířata jsou spolu v přirozeném kontaktu a každý spokojeně nosí svůj ocásek, uši i zobák, jak jim narost (na rozdíl od svých kolegů z konvenčních velkochovů), takže nejsou ve stresu. Zákon o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb., zakazuje krmit zvířata masokostní moučkou, podávat jim preventivně antibiotika a stimulovat jejich růst hormonálními přípravky. Biomaso z těchto zvířat je tudíž kvalitní, bezstresové a prosté zbytků všech „umělých chemikálií“.

Zpracovatelé bioproduktů jsou lidé uvažující podobně jako ekologičtí zemědělci, neboť se při výrobě biopotravin zřekli používání umělých ochucovadel, barviv a zlepšovadel vůně, chuti a konzistence. Nechávají tedy spotřebiteli zažít biopotravinu v její přirozené barvě, chuti, vůni a kráse i s „možnou nevýhodou“ kratší trvanlivosti.

 logo_bio_zebra1.gif Biopotraviny, které byly kontrolovány v České republice (tedy nikoliv nezbytně výhradně české biopotraviny) poznáte podle této zelené "biozebry", státní ekoznačky, která zaručuje, že výrobek splňuje požadavky zákonů o ekologickém zemědělství.
   
 EZ Od 1. července 2010 platí pro všechny výrobce biopotravin v Evropské unii povinnost používat na biopotravinách jednotné označení logem Evropské unie pro ekologickou produkci, tak zvaným evropským biologem.