přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seznam členů vědeckého výboru

  Jméno e-mail
1 Prof. Ing.Kateřina Demnerová, CSc.

katerinademnerova@vschtcz {demnerok@vschtcz}

(VŠCHT Praha)

2 Prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

moulin@emailcz

(LF UP)

3 RNDr. Lukáš Fischer, PhD.

lukasf@naturcunicz

(PřF UK)

4 RNDr. Petr Hanák, PhD.

petrhanak@vuppcz

(VÚPP)

5 Prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.

jjon@imgcascz

(ÚMG AV ČR)

6 Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

jankrejsek@fnhkcz {krejsek@fnhkcz}

(LF a FN UK)

7 Mgr. Ing. Miloslava Navrátilová, Ph.D.

miloslavanavratilova@ukzuzcz {miloslavanavratilova@srscz}

(ÚKZÚZ)

8

 

Dr. Ing. Branislav Ruttkay – Nedecký branoruttkay@seznamcz
9 Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc.

ostry@chprszucz

(SZÚ - CZVP)

10 Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

ovesna@vurvcz

(VÚRV, v.v.i.)

11 Mgr. Viktor Sýkora

viktorsykora@lf1cunicz

(LF UK)

 

Stálý host:

  Jméno e-mail
1

Ing. Michaela Jedličková (MZe)

(Ministerstvo zemědělství - Odbor bezpečnosti potravin)

člen Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, sekce GM potraviny a krmiva

michaelajedlickova@mzecz {Michaelajedlickova@mzecz}
2

Ing. Zuzana Doubková (MŽP)

Tajemník České komise pro nakládání s GMO a genetickými produkty

zuzanadoubkova@mzpcz {zuzana_doubkova@envcz}