STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

Odbor ochrany proti škodlivým organismům

Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05

tel.:  22181-2932,2561

                                                                                                        Praha, 5.10. 2005

 

Stručná informace o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 20

za období od 5.9. do 2.10. 2005

1. Počasí

Zpočátku sledovaného období bylo jasno nebo polojasno, velmi teplo s denními teplotami od 22 do 30°C, nočními nad 10°C. Ve druhé polovině září bylo chladněji s občasnými mírnými srážkami, denními teplotami do 20°C, v noci blízko bodu mrazu, místy s přízemními mrazíky.

 

2. Objektivní posouzení aktuálního stavu škodlivých organismů a poruch

           

OBILOVINY

Z důvodu nepříznivého počasí se v západních a východních Čechách dokončovala opožděná sklizeň – zrno bylo nízké kvality, s výskytem černí, porostlé.

Na severní Moravě a ve Slezsku v obv. BR, PR a VS došlo lokálně vlivem nedostatku srážek ke zbrzdění vzcházení.

V obv. UO byl zaznamenán lokálně střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) – zvláště při minimalizaci zpracování půdy. Zasidlování nově zasetých ploch bylo pozorováno v obv. CR a OP (hlavně po cukrovce). Na některých sklizených plochách po obilovinách byl zjištěn silný výskyt v obv. DC.    

 

PŠENICE OZIMÁ (RF 99, 0-11)

V nově založeném porostu byl laboratorně zjištěn výskyt viru zakrslosti pšenice (WDV) v obv. SU (Bludov), na výdrolu v obv. CH (Vrbětice) a HO (Těmice).

Laboratorně byl potvrzen výskyt sněti mazlavé pšeničné (Tilletia caries), černě (Alternaria sp.) a  fusariozy (Fusarium sp.)zrnu v obv. JN (Kokonín).

Všeobecně silný výskyt křísů (Cicadoidea) na výdrolech byl sledován v obv. KO.

Lokálně silný výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl pozorován na strništích v obv. KL; střední výskyt v obv. KT (Horažďovice), KV (Krásné Údolí), v nových porostech v obv. LN (Drahonice u L.), ve východních Čechách v obv. HB (Krucemburk), NA (Jasenná), UO (Kameničná), v obv. KM (Jarohněvice, Střížovice u K.) a OP (Opava) .

 

JEČMEN OZIMÝ (RF 99, 11-21)

Na výdrolu byl zjištěn výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV-PAV) v obv. JE (Bernartice), viru zakrslosti pšenice (WDV) v obv. HO (Těmice).

Silný výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl sledován v nových porostech v obv. LN (Drahonice u L.), střední výskyt v obv. NA (Jasenná), KM (Jarohněvice), OP (Opava).

 

KUKUŘICE (RF 85-99)

Poškození mrazem bylo zaznamenáno v obv. PJ (Nezvěstice, Spálené Poříčí).

Lokálně střední až silný výskyt  sněti kukuřičné (Ustilago maydis) byl zaznamenán v obv. UO (Vysokomýtsko, Žambersko).

Lokálně střední výskyt mšice kukuřičné (Rhopalosiphum maidis) byl zjištěn v obv. KL, střední výskyt mšice střemchové (Rhopalosiphum padi) v obv. PU (Lhota p.P.).

Nálety bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) do feromonových lapačů byly zaznamenány v obv. NJ (Polouvsí), OL (Dub n.M., Vojnice, Blatec) a v obv. PR (Kojetínsko). Na jižní Moravě potvrzen výskyt v obv. PV a ZR (Černá).

Silný výskyt rostlin napadených zavíječem kukuřičným (Ostrinia nubilalis) byl zjištěn v obv. PH (Lázně Toušeň), LN (Blšany), UO (Vysoké Mýto, Žichlínek), UH (Kunovice u UH), lokálně v obv. LT (Sedlec, Radovesice) a VS (Kelč); všeobecně střední až silný výskyt na jižní Moravě v obv. BO, UH, ZN, ZR (Sklené n.O., Dolní Bobrová), lokálně v obv. KL; střední výskyt v obv. LN (Žerotín), LT (Slatina p.H.), JC (Jičín), PV (Němčice n.H.), JE (ojediněle) a OP (lokálně).

 

Řepka ozimá (RF 11-19)

Vlivem sucha byly pozorovány nevyrovnané porosty všeobecně v obv. KO, lokálně ve východních Čechách a na jižní Moravě; lokálně nevyrovnané porosty nebo v nízké růstové fázi byly zaznamenány v obv. KL a na severní Moravě a ve Slezsku.

V obv. PI a TA byly lokálně zaznamenány ohniska s nevzešlými rostlinami v důsledku zamokření.

Lokálně přerostlé porosty jsou hlášeny z obv. HK (ošetřovaly se morforegulátory) a ze severní Moravy a Slezska.

Střední výskyt fomové hniloby stonku (Leptosphaeria maculans) na listech byl zaznamenáván v obv. JC (Miletín) a BR (Krnov).

            Střední výskyt plísně šedé (Botryotinia fuckeliana) na vzcházející řepce byl zaznamenán v obv. NA (Police n.M.).

            Lokálně střední výskyty plísně zelné (Peronospora parasitica) na nejstarších listech byly pozorovány v obv. ZN. 

            První výskyty mšice zelné (Brevicoryne brassicae) v porostech byly sledovány v obv. BO (22.9.).

            Ojediněle silné poškození housenicemi pilatky řepkové (Athalia rosae) bylo pozorováno v obv. FM (Místek-Bahno) - porost byl chemicky ošetřen.

Silný výskyt slimáčků (Deroceras spp.) byl zjištěn v jihozápadní části obv. LN (Lubenec, Drahonice), lokálně silný výskyt v obv. VS (Val. Meziříčí – porost ošetřen) a ZR (Křižanov). Škodlivý výskyt v době vzcházení byl zaznamenán ojediněle v obv. PB a ojediněle až lokálně na severní Moravě a ve Slezsku v obv. BR, FM, KI, NJ, OP a VS – část porostů byla ošetřena. Střední výskyt byl v obv. CB (Hrdějovice), CH (lokálně), LI (Pěnčín), SM (Jilemnice), TU (Choustníkovo Hradiště).

Lokálně silné výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) byly zjištěny v obv. BV (Dolní Dunajovice, Dobré Pole, Březí, Mikulov, Hrušky), VY (Ivanovice, Dědice) a VS (Kelečsko-ošetřeno 60 ha). Silný výskyt byl sledován v obv. PE (Jiřice u H., Zajíčkov), UO (Tatenice, Zálší, Žamberk), BO (Popovice). Lokálně střední až silný výskyt byl zaznamenán v obv. JH (Dačicko), BR (Osoblažsko, Krnov, Úvalno), OL, PR (zatím ošetřeno 340 ha). Střední výskyty byly zjišťovány v obv. ME (Mělnické Vtelno), PB (Volenice u B.), TC (Bor), v severních Čechách v obv. LN (Lipenec, Smolnice), LT (Nové Dvory), MO (Havraň), v obv. NA (Jasenná), na jižní Moravě v obv. BV (Hrušky), KM (Jarohněvice, Střížovice), VY (Drnovice, Nesovice) a v obv. NJ (Mošnov, Jičina, Makovice), lokálně v obv. ZN a OP. Zasidlování nových porostů bylo zjištěno v obv. PB (Březnicko) - výskyt hraboše v obv. PB má stoupající tendenci.

            Vzcházející porosty na jižní Moravě byly lokálně silně zaplevelené. V obv. BR (Krnov) byl zjištěn silný výskyt merlíku bílého (Chenopodium album), kokošky pastuší tobolky (Capsella bursa-pastoris), rozrazilu (Veronica spp.), v obv. FM (Lučina) lokálně silný výskyt výdrolu obilnin, heřmánkovitých plevelů (Matricaria spp.), violky (Viola spp.), rozrazilu a kokošky.

 

Slunečnice (RF 89-92)

Silný výskyt hlízenky obecné (Sclerotinia sclerotiorum) byl zjištěn v obv. KO (okolí Ovčár).

 

MÁK (RF 99)

Střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl zaznamenán v obv. KV (Krásné Údolí) a KT (Horažďovice).

 

KMÍN

            Silný výskyt mšice hlohové (Dysaphis crataegi) byl pozorován v obv. SY (Trtěnice).

            Lokálně střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl zjištěn v obv. OL (Unčovice).

 

CUKROVKA (RF 90)

Střední výskyt skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byl pozorován v obv. MB (Březinka p.B.), PH (Brandýs n.L.) a BO (drobní pěstitelé).

 

BRAMBOR

Střední výskyty mokré hniloby hlíz (Erwinia carotovora) na hlízách byly zjištěny v obv. TA (Hlasivo), NJ (Mošnov), u velmi raných a raných odrůd v jižních Čechách v obv. CK (Dolní Třebonín, Český Krumlov), PI (Hrazany, Hrazánky, Lučkovice, Oldřichov u PI), PT (Lhenice), ST (Katovice), v obv. PU (Stojice), TU (Dolní Vlčkovice), TR (Nové Syrovice); u poloraných odrůd v obv. CK (Český Krumlov), PT (Lhenice), PS (Kralovice u RA), NA (Červený Kostelec), SM (Horní Branná); u polopozdních a pozdních odrůd v obv. PI (Hrazany), TR (Předín).

Střední výskyt suché hniloby (Fusarium spp.) na hlízách byl zaznamenán v obv. PT (Lhenice), TA (Hlasivo), u polopozdních pozdních odrůd v obv. CK (Český Krumlov), PS (Kralovice u RA), u velmi raných a raných odrůd v obv. CK (Dolní Třebonín, Český Krumlov), PI (Hrazany, Hrazánky, Oldřichov u PI) a silný výskyt v obv. BO (Popovice u R.).

Střední výskyt fomové hniloby (Phoma foveata) na hlízách velmi raných a raných odrůd byl pozorován v obv. CK (Dolní Třebonín, Český Krumlov), PI (Hrazany, Hrazánky, Lučkovice, Oldřichov), MO (Havraň), TU (Dolní Vlčkovice), u poloraných odrůd v obv. CK (Český Krumlov).

Na hlízách byly zaznamenány střední výskyty plísně bramboru (Phytophthora infestans) hlavně u drobných pěstitelů na severní Moravě a ve Slezsku v obv. NJ, OP, JE, silné výskyty v obv. VS, silnější výskyt u odrůdy Impala v obv. PB, střední výskyt na velmi raných a raných odrůdách v obv. PI (Hrazany, Hrazánky), ST (Katovice), UO (Kameničná), VS (Val. Meziříčí); na poloraných odrůdách v obv. ST (Dražejov u S.), NA (Červený Kostelec), SM (Horní Branná), na polopozdních a pozdních odrůdách v obv. PI (Hrazany), ST (Katovice), JE (Javorník). Na nati byl zjištěn v obv. BK všeobecně střední až lokálně silný výskyt, v obv. PB na zahrádkách všeobecně silný výskyt a ve velkovýrobě u raných odrůd lokálně střední výskyt, na  poloraných odrůdách v obv. CH (Libá) silný výskyt a v obv. PB (Volenice u B.) a LN (Čeradice u Ž.) střední výskyt.

          Lokálně silný výskyt kořenomorky bramboru (Rhizoctonia solani) v kombinaci s požerky drátovců (Elateridae larvae) byly pozorovány na hlízách v obv. TU; lokální poškození drátovci v obv. PR.

Velmi silná invaze brouků mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) byla zaznamenána po sklizni do intravilánu obce Skřivany v obv. HK.  

 Lokálně až silné poškození hlíz hrabošem polním (Microtus arvalis) bylo zjištěno v obv. SY a PR.

V obv. PR bylo zjištěno poškození hlíz pýrem plazivým (Elytrigia repens).

 

VÍCELETÉ PÍCNINY, TRAVNÍ POROSTY, LOUKY, PASTVINY, ...

Lokálně silný výskyt padlí jetele (Microsphaera trifolii) byl zaznamenán na jeteli červeném v obv. JE (Javorník, Bílá Voda).

Střední výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) zaznamenány v obv. KL, v jižních Čechách v obv. JH (Dačicko, Třeboňsko), CB (celý obvod) a TA (Borkovicko a Mladá Vožice), na jižní Moravě v obv. JI, PV a TR; lokálně střední až silný výskyt na severní Moravě a ve Slezsku; silný výskyt na jižní Moravě v obv. BO, KM, VY, ZN, lokálně v obv. JC (část ošetřena). Z pozorovacích bodů byl ve vojtěšce střední výskyt zjištěn v obv. ME (Mělnické Vtelno), RA (Kněževes u RA, Mutějovice, Rakovník), LN (Hříškov, Nové Dvory u D., Radovesice u L.), MO (Havraň), JC (Jičín), BO (Popovice u R.), silný výskyt v obv. VY (Chvalovice). Střední výskytjeteli lučním byl pozorován v jižních Čechách v obv. PE (Rozkoš u H., Černov), PI (Nemějice, Něžovice, Strážovice u M.), ST (Libětice), v obv. CR (Dolní Počátky, Tisovec), RK (Javornice), na severní Moravě a ve Slezsku v obv. NJ (Mošnov), PR (Přerov), SU (Šumperk), silný výskyt v obv. BR (Krnov).

 

ZELENINA

Výskyty žluté mozaiky cukety (ZYMV) byly zjištěny na cuketách u drobných pěstitelů v obv. TP, potvrzen výskyt na dýních v obv. OL (Loučany).

Výskyt černě rajčete (Cladosporium fulvum) byl zaznamenán na skleníkových rajčatech v obv. PV.

Silný výskyt plísně rajčete (Phytophthora infestans) byl sledován na rajčatech v obv. KO (všeobecně u drobných pěstitelů), ZN (drobní pěstitelé), KM (Jarohněvice), u drobných pěstitelů v obv. PJ, PM; všeobecně střednísilný výskyt byl zaznamenán v obv. CV, na severní Moravě a ve Slezsku; střední výskyt v obv. ZN (Hodonice).

Silný výskyt padlí (Erysiphe sp., Sphaerotheca sp.) na cuketách byl pozorován u drobných pěstitelů v obv. MB (Březinka).

Silný výskyt plísně okurky (Pseudoperonospora cubensis)  byl zjištěn na okurkách v obv. PB.

Lokálně střední výskyt skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) na červené řepě byl pozorován v obv. OL (Hněvotín, Unčovice).

Střední až silné výskyty svilušky chmelové (Tetranychus urticae) byly zaznamenány ve sklenících na severní Moravě a ve Slezsku.

Střední výskyt květilky zelné (Delia radicum) byl pozorován na bílém a čínském zelí v obv. LN.

Lokálně silný výskyt housenek běláska zelného (Pieris brassicae) na brukvovité zelenině  byl zjištěn u drobných pěstitelů v obv. BE, KM (Střížovice), ZL; střední až silné výskyty v obv. JE (Javorník), střední výskyt v obv. PJ (Starý Plzenec).

Střední výskyt můry zelné (Mamestra brassicae) na brukvovité zelenině byl opětovně sledován v obv. PJ (Starý Plzenec).

U drobných pěstitelů v obv. JH a TA byly zaznamenány silné výskyty, v obv. CV střední výskyty plžů (Gastropoda).

 

OVOCNÉ DŘEVINY

Silný výskyt moniliové hniloby plodů (Monilinia spp.) byl zjištěn ve východních Čechách v obv. CR, PU, SY, na jádrovinách na jižní Moravě v obv. JI, TR, ZN, ZR, střední až silné výskyty na jádrovinách a švestkách na severní Moravě a ve Slezsku.

Lokálně střední až silný výskyt vlnovníků a hálčivců (Eryophyidae) byl pozorován na švestkách a ořešácích na severní Moravě a ve Slezsku.

Lokálně střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl zjištěn v obv. SU (Bohdíkov, Temenice).

 

JABLOŇ (RF (85-87)

V důsledku nerovnoměrného přísunu vody a živin se v obv. KL na plodech vyskytla fyziologická skvrnitost.

Lokálně silný výskyt strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis) byl zaznamenán na plodech v obv. CV (neošetřované stromy), VS (Val. Meziříčí), na severní Moravě a ve Slezsku na náchylných neošetřovaných odrůdách; střední výskyt v obv. LI (Pěnčín).

Střední výskyt svilušky ovocné (Panonychus ulmi) byl zjištěn v obv. BR (Krnov), KI (Karviná, Nový Bohumín).

Střední výskyt vlnatky krvavé (Eriosoma lanigerum) byl sledován v obv. PU (Ostroměř), lokálně v intenzivních sadech v obv. ZN.

Střední výskyt min podkopníčka spirálového (Leucoptera malifoliella) byl pozorován v obv. LT (Klapý).

Střední poškození plodů obaleči pupenovými a slupkovými (obaleč pupenový – Spilonota ocellana, obaleč jabloňový - Hedya nubiferana /dimidoalba/, obaleč zimolezový - Adoxophyes reticulana /orana/, Pandemis spp., Archips spp. ad.) bylo zaznamenáno v obv. SM (Žernov), ZN (Hodonice); silné v obv. LN (Libočany).

Lokálně silné napadení plodů housenkami obaleče jablečného (Cydia pomonella) bylo sledováno v obv. CV; silné v obv. KT (Klatovy), LN (Libočany), ZN (Hodonice), VS (Val. Meziříčí); střední v obv. PJ (Štěnovice), SM (Žernov), HO (Bzenec), ZR (Dolní Bobrová), OP (Opava).

Střední výskyt plodů poškozených pilatkou jablečnou (Hoplocampa testudinea) byl pozorován v obv. KH (Kutná Hora), KT (Klatovy), DC (Březiny u DC), TP (Bořislav); silný výskyt v obv. CV (Březno u CV), JC (Úlibice), PU (neošetřené výsadby), ZN (Hodonice).

 

HRUŠEŇ

Laboratorně byl potvrzen výskyt původce bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) v obv. LT (Dolní Nezly, Děčany), JE (Javorník – 2 lokality).

Lokálně silný výskyt rzi hrušně (Gymnosporangium sabinae) byl zaznamenán v obv. PR (Přerovsko); všeobecně silný výskyt u drobných pěstitelů na jižní Moravě v obv. BM, KM, PV, BM a TR.

Lokálně střední až silný výskyt  strupovitosti hrušně (Venturia pirina) byl sledován na severní Moravě a ve Slezsku na náchylných neošetřovaných odrůdách.

Lokálně střední výskyt hnědé skvrnitosti listů (Diplocarpon saraueri) byl zjištěn v obv. MO (Chrámce).

Střední výskyt roztoče (Eryophyidae) byl pozorován v obv. OL (v ovocných školkách Mezice).

 

SLIVOŇ (RF 85-87)

Ohniskový výskyt rzi slivoně (Tranzschelia pruni-spinosae) byl pozorován v obv. JC (Březovce).

Střední výskyt tetovničky švestkové (Phyllosticta prunicola) byl zaznamenán v ovocné školce v obv. MB (Klášter – Hradiště).

Střední výskyt plodů napadených obalečem švestkovým (Cydia funebrana) byl zjištěn na jižní Moravě v obv. BK (Borotín u B.), ZL (Zlín), ZR (Dolní Bobrová).

 

TŘEŠEŇ (RF 95)

Silný výskyt skvrnitosti listů třešně (Blumeriella jaapii) byl sledován v obv. MB (v ovocné školce Klášter–Hradiště), VS (Val. Meziříčí); střední výskyt v obv. KM (Jarohněvice).

 

VIŠEŇ (RF 97)

Silný výskyt skvrnitosti listů třešně (Blumeriella jaapii) byl zaznamenán v obv. LN (Libočany), VS (Val. Meziříčí); střední výskyt v obv. PU (Svinčany), HO (Ježov).

 

MERUŇKA (RF 91-95)

Střední výskyt hnědnutí listů meruněk (Gnomonia erythrostoma) byl sledován v obv. BV (Němčičky u H.).

 

RÉVA VINNÁ

Podezření z ojediněle středního výskytu odumírání révy vinné – ESCA (Stereum hirsutum, Phellinus igniarius) bylo hlášeno z obv. ZN (Vrbovec, Načeratice).

Silný výskyt padlí révy (Uncinula necator) byl pozorován na hroznech v obv. LT (Žalhostice, Velké Žernoseky).

Silný výskyt plísně révy (Plasmopara viticola) byl zjištěn v obv. KO (u drobných pěstitelů), přetrvává na hroznech v obv. LN (Chlumčany), LT (Žalohostice, Velké Žernoseky), střední výskyt v obv. HO (Vnorovy); střední výskyt na listech v obv. LN (Chlumčany u LN ), LT (Velké Žernoseky), HO (Vnorovy).

Lokálně střední výskyt plísně šedé (Botryotinia fuckeliana) byl zaznamenán v obv. BO.

Silný výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl sledován v zatravněných vinohradech v obv. BV.

 

OSTATNÍ

Výskyt viru bronzovitosti rajčete (TSWV) byl laboratorně potvrzen na chryzantémách v obv. OP (Krnov).

Výskyt bakteriální spály jabloňovitých (Erwina amylovora) byl laboratorně ověřen v obv. VY (Holubice, Rousínov, Luleč), na hlohu v obv. ST (Strunkovice), PS (Bukovec), PV (Čehovice), na skalníku v obv. BK (Borotín), na kdoulovci v obv. BK (Boskovice).

Na chryzantémách byl zaznamenán výskyt bílé rzi chryzantémové (Puccinia horiana) v obv. PU (Holice, Strašov), na severní Moravě a ve Slezsku v obv. BR (Úvalno), OP (na 2 lokalitách) a v obv. PR (Hranice).

Silný výskyt rzi (Melampsora larici - populina) byl zjištěn na třech stromech topolu černého v městské zeleni v obv. MB.

Výskyt usychání borovice (Mycosphaerella pini) byl zaznamenán v obv. FM (Palkovice), nový výskyt v obv. KH (Žehušice).

Lokálně střední až silný výskyt roztočů (Eryophyidae) byl pozorován na  javorech na severní Moravě a ve Slezsku.

Lokálně silný výskyt ponrav chrousta obecného (Melonontha melonontha) byl zjištěn v obv. BV (Šitbořice, Mikulov, Ladná).

V obv. CK (Světlík) došlo k předčasnému opadu listů u stromů, které byly poškozeny klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella).

V obv. BV bylo celkem za sezónu odchyceno do světelných lapačů 37 jedinců (Bulhary-23 ks, Přítluky-4 ks, Drnholec-10 ks) černopásky bavlníkové (Helicoverpa armigera).

V obv. DC byly v plodech Annona squamosa dovezených z Thajska nalezeny (diagnosticky potvrzeno) larvy vrtule (Bactrocera dorsalis).

Všeobecný střední silný výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl zjištěn  v obv. KO - především v příkopech a trvalých porostech, v kulturních porostech se aplikují rodenticidy. Lokálně silný výskyt byl zaznamenán ve východních Čechách v obv. CR, JC, RK, SY a UO. Až střední výskyty byly pozorovány v obv. KH (Čáslavsko). V obv. BN intenzita výskytu rostla v zahradách, na mezích, na březích toků atd., v polích byl zatím lokálně až střední výskyt.

 

3. Závěr  

Nadále trvá potřeba kontrolovat hraboše polního (Microtus arvalis) a virové zakrslosti (WDV a BYDV) - včas likvidovat vzešlý výdrol obilnin, kontrolovat přenašeče (v případě WDV kříska polního, v případě BYDV mšice) ad.

V mapovém zobrazení předkládáme výskyt zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis), napadení hlíz bramboru mokrou hnilobou (Erwinia carotovora) a plísní bramborovou (Phytophthora infestans), napadení jablek housenkami obaleče jablečného (Cydia pomonella).

 

                                Ing. Michal Hnízdil     

vedoucí Odboru škodlivých organismů

 

Z podkladů terénní služby zpracovali:    Ing. Regina Tesařová, Ing. Jana Holmanová, CSc., Ing. Petr Kroutil,

         Ing. Jitka Markytánová

                                                                                 ***

Použité zkratky:

obvod – obv.

Střední Čechy: hl. město Praha AA, obvod  Benešov   BN, Beroun   BE, Kladno   KL,  Kolín   KO, Kut.   Hora   KH, Mělník   ME, Ml. Boleslav  MB, Nymburk  NB, Praha východ  PH, Praha západ   PZ, Příbram   PB, Rakovník RA.

jižní Čechy:  Čes. Budějovice  CB, Čes. Krumlov  CK, Jin. Hradec  JH, Pelhřimov  PE, Písek  PI, Prachatice  PT,  Strakonice  ST, Tábor  TA.

západní Čechy:  Domažlice  DO, Cheb  CH, Karlovy  Vary   KV, Klatovy   KT, Plzeň město  PM, Plzeń jih   PJ, Plzeń sever  PS, Rokycany  RO, Sokolov  SO, Tachov TC.

severní Čechy: Č.Lípa  CL, Děčín  DC, Chomutov  CV, Jablonec  n.N.  JN , Liberec  LI, Litoměřice  LT,   Louny  LN, Most  MO, Teplice  TP, Ústí  n.Lab UL.

východní Čechy:  H. Brod  HB, Hr. Králové  HK, Chrudim CR, Jičín  JC, Náchod  NA, Pardubice PU, Rychnov n. Kn.  RK, Semily  SM, Svitavy  SY, Trutnov TU, Ústí n.Orl.  UO.

jižní Morava: Blansko  BK, Brno  město  BM, Brno  venkov  BO, Břeclav  BV, Hodonín  HO, Jihlava  JI,   Kroměříž  KM, Prostějov PV, Třebíč TR, Uh.Hradiště UH, Vyškov VY, Zlín ZL, Znojmo ZN, Žďár  n. Sáz.  ZR.

severní Morava a Slezsko:  Bruntál  BR, Frýdek Místek  FM, Jeseník  JE, Karviná  KI, Nový Jičín  NJ,  Olomouc OL, Opava OP, Ostrava  město OT, Přerov PR, Šumperk SU, Vsetín VS.

 

OBOSRS - oblastní odbory  SRS,               ODOSRS - obvodní oddělení SRS