Farma rodiny Poláčkových

1. místo v soutěži Farma roku 2002

Stádo holštýnského skotu se od roku 1992, kdy se Poláčkovi definitivně rozhodli produkci mléka věnovat, rozrostlo na současných 280 kusů, z čehož je v průměru 200 kusů dojeno. Užitkovost stáda se pohybuje kolem 11 tisíc litrů. V roce 2013 se podařilo dokončit novou moderní stáj pro dojnice s dojírnou. Odbyt produkce je částečně řešen přes mléčné automaty, kterých je rozmístěno celkem pět, vždy u velkých supermarketů.

Aktivity Poláčkových ale nekončí u rostlinné výroby a chovu skotu. Nedávno byl v Holi vybudován areál pro ustájení 18 koní s veškerým zázemím včetně kryté haly a klubovny, probíhá zde také hippoterapie. V roce 2013 byla uvedena do provozu bioplynová stanice o výkonu 0,5 MW.

Kontakt

Farma Poláček
Oldřich Poláček
Hole 11
252 64 Velké Přílepy

tel.: 737 289 913
e-mail: polaceko@volnycz
www.oldrichpolacek.cz

Farma rodiny Poláčkových

Farmářská slavnost na farmě rodiny Poláčkových