Farma rodiny Němcovy

Farma byla založena v roce 1990. Začala hospodařit na dvaceti hektarech půdy s dvanácti kusy skotu. Již příští rok ale rozvoj farmy dovolil přistavět nový kravín a dnes Farma rodiny Němcovy hospodaří na sto padesáti hektarech zemědělské půdy a její stáje pojmou sedmdesát kusů těch nejlepších dojnic.

Farma se řadí do prvních míst mezi obdobnými podniky i proto, že se nachází v ekologicky nejčistší oblasti České republiky – Českomoravské vrchovině. Právem bývá tato krajina zvaná české Skotsko. Její neuvěřitelná rozmanitost, podhorský charakter, řídké osídlení a panenská příroda dávají ty nejlepší podmínky pro chov skotu.

Mléko z Vysočiny je proto stále častěji vyhledávaným artiklem zdravé výživy. Jen z Němcovy farmy jej ročně proudí přes čtyři sta tisíc litrů, aby obohatilo náš stůl o poctivou stravu českého venkova. Větším zatížením dobytčích jednotek na ha zemědělské půdy nejsme nucení používat průmyslová hnojiva, abychom zajistily kvalitní krmivovou základnu pro naše dojnice.

Kontakt

Farma Němec
František Němec
Netín 110
594 44 Radostín nad Oslavou

tel.: 603 838 627
e-mail: info@farmanemcovacz
www.farmanemcova.cz

Farma rodiny Němcovy

Farmářská slavnost na farmě rodiny Němcovy