farma Nový DvůrNový Dvůr se nachází na hranici katastrálního území obce Zahrádky a obce Sosnová u České Lípy. Sám statek má více než dvěstěletou historii. Je postaven do půdorysu čtverce a má dvě nádvoří propojená průjezdem. Ke statku patří altán "Josefská vyhlídka" vystavěná patrně za Kouniců k plánované návštěvě císaře Františka Josefa k otevření železnice Česká Lípa – Litoměřice s mostem přes údolí. Trať byla díky protestům tehdejších příznivců Pekla přeložena a postavena jinde a prochází po náspu ještě před statkem a dále pokračuje přes Zahrádky po několika unikátních ocelových nýtovaných mostních konstrukcích zasazených do pískovcových skal. Císař nakonec svou vyhlídku osobně nenavštívil a údajně se plavil na loďce po tehdy splavném Robečském potoce v Pekelském údolí a z této vyhlídky mu hrála hudba.

Zdejší lokalita byla osídlena podle archeologického sběru střepů asi od 13. - 14. století a mnozí historici právě na toto místo umísťují původní obec Zahrádky. Ještě před statkem býval na skalním ostrohu hrádek, který je datován od 14. století. Hrádek byl dřevěný, a proto se zachovaly pouze terénní relikty a úpravy pískovcových skal. Nový Dvůr se dotýká chráněného území Peklo, které prochází pod ním a má statut národní přírodní památky od roku 1967.

Interiér Josefské vyhlídky byl zrestaurován a vyzdoben nástěnnými malbami podle nových námětů ak. malíře Miloše Englbertha.

Historie kozí farmy je velmi mladá a začíná seznámením se s dlouholetou chovatelkou paní Eliškou Horynovou, (prom. matematik) a jejím manželem, inženýrem ekonomie, Jaroslavem Horynou v Lužických horách. Setkání bylo natolik šťastné, že ovlivnilo plány manželů Krejzových při rekonstrukci statku. Na základech původních staveb postavili kozí farmu. Kolaudace proběhla na velký pátek v roce 2007. Kozí farma má kapacitu ustájení 50 koz a dvou kozlů včetně veškerého příslušenství podle hygienických norem EU.

Kontakt

Farma Nový Dvůr
PaedDr., Ing. Milena Krejzová
Mgr. Miloslav Krejza, MBA
Sosnová 83
okr. Česká Lípa

Farma nový dvůr

tel.: 603 524 144, 603 424 296
e-mail: krejzova@kozisyrycz
www.kozisyry.cz

GPS: 50.649909,14.515665

Farmářská slavnost na farmě Nový Dvůr