přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontroly včel

11.4.2012

Informace pro chovatele včel

V roce 2011 zkontrolovala Česká plemenářská inspekce 381 chovatelů včel a zjistila nedostatky téměř u 10 % chovatelů.

Z těchto důvodů chceme všem včelařům připomenout povinnosti, které vyplývají ze Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění pozdějších předpisů a to § 23, odstavec 1, písmeno c) a jsou specifikovány v § 80 vyhlášky 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Konkrétní povinnosti chovatelů včel jsou následující:

  • předávat  pověřené osobě (Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Hradištko pod Medníkem) údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku,
  • termín pro předání těchto údajů je  nejpozději do 15. září kalendářního roku a to na formuláři, který jim poskytuje pověřená osoba.

 

POZOR !!!

Tuto povinnost chovatelé často zaměňují se žádosti o dotační titul 1.D. Podpora včelařství, která se podává do 15.9. kalendářního roku Českému svazu včelařů, o.s. k administraci dotace.

Chovatelé u kterých bylo zjištěno porušení zákona budou zařazeni pro výběr ke kontrole podle analýzy rizika pro příští období.

Zdenka Majzlíková
Česká plemenářská inspekce