Po stopách Jana Nepomuckého na Benešovsku

Podle legendy nechtěl prozradit zpovědní tajemství, proto ho mučili a svrhli do Vltavy. Sochy Svatého Jana Nepomuckého se staly symbolem české krajiny, jednu z nich můžete najít třeba v Čeňovicích na Benešovsku.

Nejen svatojánské sochy, ale i drobná sakrální architektura má v Česku velkou tradici. Stačí se projít po okolí vesnic a kromě svatojánských soch narazíte na kříže, boží muka nebo kapličky. Kapličky jsou z těchto památek nejmladší, stojí obvykle uprostřed návsi a v polovině 18. století, kdy Marie Terezie nařídila ohňovým patentem ohlašovat požár zvoněním, přibyly do kapliček i zvony. Zvony dnes v některých kapličkách chybí, protože je za války často zabavovali němečtí vojáci. To byl případ i kapličky v Čeňovicích. V roce 2010 však byl po 68 letech zvon znovu slavnostně zavěšen a najdete ho zde společně se zrekonstruovanou dřevořezbou Jana Nepomuckého z Čeňovic. 

Na rekonstrukci dřevořezby Sv. Jana Nepomuckého z Čeňovic přispěl PRV celkem 153 900 Kč.


Podpořeno z opatření "IV.1.2 LEADER - Realizace místní rozvojové strategie".


Seznam všech projektů

 

Soutěž

Fotosoutěž Celostátní sítě pro venkov probíhala od 17. 3. do 15. 7. 2014.

Staňte se fanouškem na Facebooku
a sledujte aktuální informace.
www.facebook.com/jentodobre