Kosmická energie v Předslavi

Velký kostel na náměstí obehnán hřbitovní zdí a před ním dav vesničanů při čekání na mši probírá místní novinky. I když má dnešní venkovský život k idylickým obrázkům daleko, kostely v centru vesnic najdeme pořád. Ten v Předslavi je zasvěcen sv. Jakubu Většímu.

Bez kostelů si český venkov dokážeme představit jen stěží, mohutné sakrální stavby vídáme při projíždění vesnic, shlížejí na nás ze skal, narazíme na ně dokonce i uprostřed lesů. Do kostelů se často putovalo za svatými předměty, které měly podle legend zázračnou moc. K této magické atmosféře jistě přispíval i fakt, že byly často stavěny místo pohanských obětišť. To je případ i kostela sv. Jakuba Většího v Předslavi na Šumavě, který byl postaven na místě keltského obětiště. Keltové věřili, že se zde potkává zemská i kosmická energie. Možná právě proto se zde roku 1872 oženil František Palacký s Terezií Měchurovou.

Na dokončení oprav kostela sv. Jakuba Většího přispěl PRV celkem 943 026 Kč.


Podpořeno z opatření "IV.1.2 LEADER - Realizace místní rozvojové strategie".


Seznam všech projektů

 

Soutěž

Fotosoutěž Celostátní sítě pro venkov probíhala od 17. 3. do 15. 7. 2014.

Staňte se fanouškem na Facebooku
a sledujte aktuální informace.
www.facebook.com/jentodobre