přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

O projektu

V letech 2017–2019 probíhá realizace rozsáhlého Projektu na podporu produkce a odbytu biomléka v ČR. Jedná se o projekt Ministerstva zemědělství, který realizuje v rámci veřejné zakázky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Realizace projektu vychází z aktuálního Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016–2020, jenž byl schválen Vládou dne 20. 11. 2015 usnesením č. 938, kterým bylo ministru zemědělství uloženo zajistit realizaci Akčního plánu.

Projekt na podporu produkce a odbytu biomléka nabízí široké spektrum vzdělávacích a poradenských aktivit zaměřených na:

  • PORADENSTVÍ PRO KONVENČNÍ PODNIKY (posouzení, zda jsou vhodné pro přechod na ekologické zemědělství, navržení  vhodných opatření na orné půdě a na trvalých travních porostech, v chovech zvířat z hlediska animal welfare, zdravotního stavu, krmivové základny, apod., s cílem optimalizovat ekonomickou situaci podniku a kvalitu chovu zvířat, a to za využití stávajících podpor a možností, kalkulace transakčních nákladů, zlepšení výnosové stránky podniku, navržení odbytových kanálů pro mléko z přechodného období a následně biomléko, popř. pomoc s vybudováním vlastního zpracování atd.)

  • PORADENSTVÍ PRO STÁVAJÍCÍ EKOLOGICKÉ PODNIKY (optimalizace odbytových možností, optimalizace hospodaření podniku, vybudování vlastního zpracování, marketingu atd.)

  • VÝMĚNU ZKUŠENOSTÍ MEZI SEDLÁKY (exkurze na mléčné podniky v režimu EZ v ČR, v Německu, na Slovensku, vzdělávací semináře ke zpracování, chovu skotu, ovcí, koz atd.)

  • VYTVOŘENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍRUČEK A MATERIÁŮ PRO MLÉČNÉ EKOLOGICKÉ PODNIKY (metodické listy k chovu, animale welfare, homeopatii, krmivářství, hospodaření na orné půdě atd., ekonomické modely pro podniky s produkcí mléka a pro zavedení faremního zpracování, praktické příručky ke zpracování, analýzy stavu produkce trhu s BIO mléčnými produkty atd.)

  • POSOUZENÍ DOPADU EKOLOGICKÉHO HOSPODAŘENÍ NA KVALITU VODY A PŮDY A NA BIODIVERZITU (u zapojených podniků)

Kalendář

Novinky