přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro zájemce - konvenční mléčné podniky

Proč přejít na BIO?

Produkce BIO mléka zejména pro malé (rodinné) a střední farmy představuje způsob produkce, který dlouhodobě poskytuje ekonomickou i ekologickou perspektivu a udržitelnost. Výkupní cena BIO mléka se posledních několik let pohybuje stabilně kolem 11 Kč/litr a dobře odolává náhlým výkyvům trhu, což ekologickým podnikům nabízí dobrou startovní pozici pro udržitelné hospodaření, investice a rozvoj farmy při zachování významného ekologického aspektu jako je například hospodaření s vodou v krajině, zachování biodiverzity, zlepšení kvality půdy apod.

Ekologické farmy s mléčnou produkcí se tak stávají významným hráčem v oblasti svého působení jak z ekologického, tak z ekonomického hlediska. Řada ekofarem se díky stoupající poptávce po BIO mléčných produktech také pouští do vlastního zpracování a odbytu BIO mléka, což přináší další přidanou hodnotu.

...je to (EKO)LOGICKÉ...

 • Přispíváte k trvalé udržitelnosti zemědělské produkce.

 • Chráníte a přinášíte prospěch životnímu prostředí: krajině, klimatu, biodiverzitě, půdě, vzduchu a vodě.

 • Přinášíte lepší životní podmínky pro zvířata: celoroční přístup do výběhu/na pastvu, volné ustájení, snadný přístup ke kvalitnímu ekologicky vyprodukovanému krmivu a čerstvé vodě, suchá a vzdušná stáj, prostor pro přirozené potřeby zvířat, preventivní péče o jejich zdraví.

...je to EKONOMICKÉ...

 • Kategorie mléka a mléčných výrobků je druhou nejvýznamnější kategorií na potravinářském trhu ČR.

 • České biomléko a bioprodukty z něj jsou spotřebiteli nejvíce upřednostňovány.

 • Lepší a férovější podmínky pro farmáře – cena odpovídající kvalitě produktu.

 • Díky vyšší realizační ceně biomléka a dotačním podporám pro ekologické zemědělce mléčné ekofarmy vykazují lepší ekonomické výsledky než konvenční farmy.

ROK

PŘÍNOS V CENĚ VŮČI KONVENCI (Kč/litr)

PŘÍNOS VŮČI CENĚ BIOMLÉKA V ČR*

2012

1,5

0,51

2013

1,69

1,49

2014

2,29

0,99

2015

3,55

2,61

2016

4,45

1,53

 

 

 

 

 

 

* Rozdíl ceny biomléka, které je odbytováno prostřednictvím družstva České biomléko do Německa vůči výkupní ceně biomléka na tuzemském trhu

CO POTVRDILA VĚDA?

 • Biomléko vykazuje nižší zbytkové hodnoty pesticidů a antibiotik než porovnávané vzorky konvenčního mléka.

 • Biomléko obsahuje konjugovanou kyselinu linolovou, která má protirakovinné a protisklerotické účinky. Její obsah je v biomléku až 3x vyšší ve srovnání s konvenčním mlékem.

 • Biomléko má lepší profil mastných kyselin. Obsahuje až o 68 % více zdraví prospěšných omega-3 mastných kyselin a naopak významně nižší obsah omega-6 mastných kyselin. Optimalizace poměru mastných kyselin ve stravě je důležitá pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

 • 7 z 10 vzorků biomléka prokazovalo vyšší obsah vitaminu E.

 • Obsah beta-karotenu byl v biomléce 2x až 3x vyšší než v mléce konvenčním.

Kalendář

Novinky