přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro zájemce - ekopodniky

Aktivit v rámci Projektu na podporu produkce a odbytu biomléka mohou využít také již certifikované biofarmy, kterým se dosud nedaří uplatňovat svou produkci na trhu jako BIO: ať už se jedná o důvody plynoucí z nefungující ekonomiky podniku či obtížné možnosti realizovat odbyt v biokvalitě.

Biofarmy mohou využít individuální odborné poradenské služby šité na míru, v rámci nichž bude analyzováno jejich hospodaření a navrženo jeho zlepšení, ať už se jedná o marketing, optimalizaci krmivové základny, celkovou ekonomiku podniku nebo třeba možnost faremního zpracování. 

Pro zapojení se do projektu musí biofarmy podepsat smlouvu o spolupráci, díky čemuž mohou zdarma využít všech aktivit projektu, tedy individuálních poradenských služeb, zúčastnit se vzdělávacích akcí, seminářů a exkurzí pořádaných v rámci projektu i využívat odborné vzdělávací materiály. Biofarmy, které mají zájem o zapojení do projektu, musí však uzavřít nejpozději do 31. 12. 2018 smluvní závazek o tom, že nejpozději do 31. 12. 2019  se zavazují odbytovat vlastní bioprodukci.

Jan Směšný, tel. 606 040 999, jansmesny@pro-biocz, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.

Kalendář

Novinky