přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Projekt na podporu produkce a odbytu biomléka

Realizace projektu vychází z Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016–2020, který dne 20. 11. 2015 schválila Vláda svým usnesením č. 938/2015, přičemž cíl zlepšení ekonomické životaschopnosti ekofarem prostřednictvím zvýšení efektivity produkce a zlepšení odbytu bioproduktů je stanoven jako opatření s nejvyšší prioritou.

V rámci tohoto projektu budou vhodným zájemcům z řad konvenčních i ekologických zemědělských podniků poskytovány poradenské služby a informace za účelem přechodu podniků s mléčnou produkcí do ekologického zemědělství, optimalizace hospodaření zemědělských podniků a finalizace certifikované bioprodukce z farmy a jejího odbytu. Souběžným opatřením jsou osvětově-propagační aktivity týkající se aspektů a benefitů biomléka pro spotřebitele i ve vztahu k trvale udržitelné zemědělské produkci s vysokou přidanou hodnotou z hlediska kvality, welfare zvířat, ochrany půdy, vody i biodiverzity.

Kalendář

Novinky