Etapa: Členění:
Zobrazit
Přehled stavebních akcí realizovaných v rámci programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II (2007 - 2014)
Povodí Ohře, státní podnik Povodí Vltavy, státní podnik Povodí Labe, státní podnik Povodí Moravy, s.p. Povodí Odry, státní podnik
  20
  2
  36
  1
  72
  9
  35
  5
  43
  3
  30
  1
  17
  2
  16
  1
  4
  23
  2
  51
  6
Legenda:
Investoři
s.p. Povodí
Lesy České republiky, s.p.
Hl. m. Praha
Obce
Zemědělská vodohospodářská správa
Územní působnost
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Odry, státní podnik
Povodí Moravy, s.p.