Informace o stavu lesa a myslivosti v ČR

Přehled zdrojů informací

Lesní hospodářské plány a osnovy
Myslivost
z dat myslivecké evidence ORP

 

Info

 

 

Výběrem položky menu se spustí průvodce, který na několika panelech vyžaduje vybrat parametry pro závěrečný výstup. Pozice aktuálního panelu je graficky vyjádřena v horní liště, která je částečně interaktiví.

 

Pokud nejsou některé položky aktivní, je to z důvodu vašeho omezeného oprávnění nebo podklady pro daný typ informace nejsou dostupné.

 

 

 

 

 

 

Pro zrušení stiskněte Esc nebo křížek v titulní liště.