Seznam převzatých LHP a LHO

odpovídajících standardu IS LH


Passport LHP(O)

Název LHCPřerov2
Kód LHC611413
VlastníkJméno/Názevměsto PŘEROV
Adresaměsto PŘEROV
Bratrská 34
Přerov
Telefon
Fax
Email
Statutární zástupceDr. Jindřich Valouch
ZpracovatelJméno/NázevTAXONIA a.s.
AdresaTAXONIA a.s.
Mozartova 24
Olomouc
772 00
Telefon0685413833
Fax
Emailtaxonia@telecom.cz
Statutární zástupceing. Miroslav Žbánek
SchválilNázevOkresní úřad PŘEROV
AdresaOkresní úřad PŘEROV
Smetanova 7
Přerov
750 00
Telefon262111
Fax
Email
Statutární zástupcezástupce pro les: p. Dřímal