městský úřad

Vsetín

(IČ: 00304450)

KrÚ Zlínského kraje Web úřadu

web uřadu: www.vsetin.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Vsetín; Svárov 1080

755 01Vsetín 1

Adresa pro poštovní styk

Svárov 1080
755 01 Vsetín 1

Úředníci

Šturala Jiří, MVDr.

vedouci

e:jiri.sturala@mestovsetin.cz tel.:571 491 701

Fajčíková Haschková Soňa, Ing.

SSL SSM

e:sona.haschkova@mestovsetin.cz tel.:571 491 705

Pinďák Dušan, Ing.

SSL SSM

e:dusan.pindak@mestovsetin.cz tel.:571 491 700

Porubová Mária, Ing.

SSL

e:maria.porubova@mestovsetin.cz tel.:571 491 704