městský úřad

Varnsdorf

(IČ: 00261718)

KrÚ Ústeckého kraje Web úřadu

web uřadu: www.varnsdorf.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Varnsdorf; Nám. E. Beneše 470

407 47Varnsdorf 1

Adresa pro poštovní styk

Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf 1

Úředníci

Brzák Přemysl, Ing.

vedouci

e:premysl.brzak@varnsdorf.cz tel.:412 372 241

Hrabalová Klára

SSL SSM

e:klara.hrabalova@varnsdorf.cz tel.:417 545 152