městský úřad

Sušice

(IČ: 00256129)

KrÚ Plzeňského kraje Web úřadu

web uřadu: www.sumavanet.cz/mususice

Adresa úřadu SSL a SSM

Sušice; nám. Svobody 138

342 01Sušice 1

Adresa pro poštovní styk

nám. Svobody 138
342 01 Sušice 1

Úředníci

Zemenová Ivana, Ing.

vedouci

e:izemenova@mususice.cz tel.:376 540 160

Kolář Petr; Ing.

SSL

e:pkolar@mususice.cz tel.:376 540 161

Hanzlíková Petra, Ing.

SSM

e:phanzlikova@mususice.cz tel.:376 540 162