městský úřad

Nepomuk

(IČ: 00256986)

KrÚ Plzeňského kraje Web úřadu

web uřadu: www.nepomuk.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Nepomuk; nám. Augustina Němejce 63

335 01Nepomuk 1

Adresa pro poštovní styk

nám. Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk 1

Úředníci

Levý Jiří, Ing.

vedouci

e:jiri.levy@urad-nepomuk.cz tel.:371 519 730

Vaněk Hubert

SSL

e:hubert.vanek@urad-nepomuk.cz tel.:371 519 751