městský úřad

Moravský Krumlov

(IČ: 00293199)

KrÚ Jihomoravského kraje Web úřadu

web uřadu: www.mkrumlov.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Moravský Krumlov; náměstí Klášterní 125

672 01Moravský Krumlov

Adresa pro poštovní styk

náměstí Klášterní 125
672 01 Moravský Krumlov

Úředníci

Raboň Kamil, Ing.

vedouci SSL SSM

e:rabonk@mkrumlov.cz tel.:515 300 739

Remiš Libor, Ing.

SSL

e:remisl@mkrumlov.cz tel.:515 300 761