městský úřad

Kyjov

(IČ: 00285030)

KrÚ Jihomoravského kraje Web úřadu

web uřadu: www.mestokyjov.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Kyjov; Masarykovo nám. 30\1

697 01Kyjov 1

Adresa pro poštovní styk

Masarykovo nám. 30/1
697 01 Kyjov 1

Úředníci

Hauserová Šárka, Ing.

vedouci

e:s.hauserova@mukyjov.cz tel.:518 697 550

Škarpichová Marcela; Ing.

SSL SSM

e:m.skarpichova@mukyjov.cz tel.:518 697 550

Pokorák Petr, Ing.

SSL

e:p.pokorak@mukyjov.cz tel.:518 697 559