městský úřad

Králíky

(IČ: 00279072)

KrÚ Pardubického kraje Web úřadu

web uřadu: www.kraliky.eu

Adresa úřadu SSL a SSM

Králíky; K.Čapka 316

561 69Králíky

Adresa pro poštovní styk

K.Čapka 316
561 69 Králíky

Úředníci

Orlita Josef, Ing.

vedouci SSL

e:j.orlita@kraliky.eu tel.:465 670 881

Brandejs Pavel

SSM

e:p.brandejs@kraliky.eu tel.:465 670 882