městský úřad

Kostelec nad Orlicí

(IČ: 00274968)

KrÚ Královéhradeckého kraje Web úřadu

web uřadu: www.kostelecno.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Kostelec nad Orlicí; Palackého nám. 38

517 41Kostelec nad Orlicí

Adresa pro poštovní styk

Palackého nám. 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

Úředníci

Záliš Jiří, Ing.

vedouci

e:jzalis@muko.cz tel.:494 337 227

Kotyza Pavel; Ing.

SSL SSM

e:pkotyza@muko.cz tel.:494 337 214