městský úřad

Havlíčkův Brod

(IČ: 00267449)

KrÚ kraje Vysočina Web úřadu

web uřadu: www.muhb.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Havlíčkův Brod; Havlíčkovo náměstí 57

580 01Havlíčkův Brod 1

Adresa pro poštovní styk

Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod 1

Úředníci

Gerthnerová Marta, Ing.

vedouci

e:mgerthnerova@muhb.cz tel.:569 497 200

Růžičková Ivana, Ing.

SSL SSM

e:iruzickova@muhb.cz tel.:569 497 207

Sobotka Miroslav, Ing.

SSL

e:msobotka@muhb.cz tel.:569 497 206

Kocmanová Ivana

SSM

e:ikocmanova@muhb.cz tel.:569 497 248