městský úřad

Dvůr Králové nad Labem

(IČ: 00277819)

KrÚ Královéhradeckého kraje Web úřadu

web uřadu: www.mudk.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Dvůr Králové nad Labem; Nám. T.G.Masaryka 59

544 17Dvůr Králové nad Labem 1

Adresa pro poštovní styk

Nám. T.G.Masaryka 59
544 17 Dvůr Králové nad Labem 1

Úředníci

Šírková Eva; Ing.

vedouci

e:sirkova.eva@mudk.cz tel.:499 318 289

Šimek Milan; Bc.; DiS

SSL SSM

e:simek.milan@mudk.cz tel.:499 318 138