městský úřad

Broumov

(IČ: 00272523)

KrÚ Královéhradeckého kraje Web úřadu

web uřadu: www.broumov-mesto.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Broumov; K Ráji 220

550 01Broumov 1

Adresa pro poštovní styk

K Ráji 220
550 01 Broumov 1

Úředníci

Žouželková Marcela, Ing.

vedouci

e:zouzelkova@broumov-mesto.cz tel.:491 504 341

Kubeček Karel; Ing.

SSL SSM

e:kubecek@broumov-mesto.cz tel.:491 504 342