městský úřad

Boskovice

(IČ: 00279978)

KrÚ Jihomoravského kraje Web úřadu

web uřadu: www.boskovice.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Boskovice; Masarykovo náměstí 4/2

680 18Boskovice

Adresa pro poštovní styk

Masarykovo náměstí 4/2
680 18 Boskovice

Úředníci

Fialová Leona; Bc. Ing.

vedouci

e:leona.fialova@boskovice.cz tel.:516 488 650

Kahule Karel; Bc.

SSL SSM

e:karel.kahule@boskovice.cz tel.:516 488 654

Šimonová Berenika; Ing.

SSL SSM

e:berenika.simonova@boskovice.cz tel.:516 488 668