městský úřad

Žďár nad Sázavou

(IČ: 00295841)

KrÚ kraje Vysočina Web úřadu

web uřadu: www.zdarns.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Žďár nad Sázavou; Žižkova 227\1

591 01Žďár nad Sázavou 1

Adresa pro poštovní styk

Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou 1

Úředníci

Doubek Jaroslav, Ing.

vedouci SSL

e:jaroslav.doubek@zdarns.cz tel.:566 688 340

Holeš Ladislav

SSL SSM

e:ladislav.holes@zdarns.cz tel.:566 688 344