městský úřad

Česká Lípa

(IČ: 00260428)

KrÚ Libereckého kraje Web úřadu

web uřadu: www.mucl.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Česká Lípa; nám. T.G.Masaryka 1\1

470 01Česká Lípa 1

Adresa pro poštovní styk

nám. T.G.Masaryka 1/1
470 01 Česká Lípa 1

Úředníci

Kalenská Milena, Ing.

vedouci

e:kalenska@mucl.cz tel.:487 881 275

Podskoč Jakub

SSL

e:podskoc@mucl.cz tel.:487 881 269

Máslo Jakub, Ing.

SSM

e:maslo@mucl.cz tel.:487 881 162