městský úřad statutárního města

Ústí nad Labem

(IČ: 00081531)

KrÚ Ústeckého kraje Web úřadu

web uřadu: www.usti-nad-labem.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336\8

400 01Ústí nad Labem 1

Adresa pro poštovní styk

Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem 1

Úředníci

Löbelová Ivana

vedouci

e:ivana.lobelova@mag-ul.cz tel.:475 271 701

Krunčíková Ida

SSL SSM

e:ida.kruncikova@mag-ul.cz tel.:475 721 741

Peřinová Markéta

SSL SSM

e:marketa.perinova@mag-ul.cz tel.:475 271 477