krajský úřad

Zlínského kraje

(IČ: 70891320)

úřady ORP jen v působnosti tohoto KrÚ Web úřadu

web uřadu: www.kr-zlinsky.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Zlín; Třída Tomáše Bati 21

760 01Zlín 1

Adresa pro poštovní styk

Třída Tomáše Bati 21
760 01 Zlín 1

Úředníci

Florián Zdeněk, Ing.

vedouci SSL SSM

e:zdenek.florian@kr-zlinsky.cz tel.:577 043 376

Adámek Jan; Bc.

SSL SSM

e:jan.adamek@kr-zlinsky.cz tel.:577 043 369

Neckařová Martina; Ing.

SSL SSM

e:martina.neckarova@kr-zlinsky.cz tel.:577 043 377

Ohnoutková Alice, Ing.

SSL SSM

e:alice.ohnoutkova@kr-zlinsky.cz tel.:577 043 367

Strakošová Marcela, Ing.

SSL dotace

e:marcela.strakosova@kr-zlinsky.cz tel.:577 043 369