krajský úřad

kraje Vysočina

(IČ: 70890749)

úřady ORP jen v působnosti tohoto KrÚ Web úřadu

web uřadu: www.kr-vysocina.cz

Doplňující informace o úřadu

Krajský úřad kraje Vysočina

Adresa úřadu SSL a SSM

Jihlava; Žižkova 1882\57

586 01Jihlava 1

Adresa pro poštovní styk

Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava 1

Úředníci

Bartoš Jiří; Ing.

vedouci SSL SSM

e:bartos.j@kr-vysocina.cz tel.:564 602 264

Horná Eva, Ing.

vedouci SSL SSM

e:horna.e@kr-vysocina.cz tel.:569 471 137 mobil.:724 650 250

Gregor Zdeněk; Ing.

SSL SSM

e:Gregor.Z@kr-vysocina.cz tel.:564 602 379

Hobza Tomáš; Ing.

SSL SSM dotace

e:Hobza.T@kr-vysocina.cz tel.:564 602 201

Koukal Petr; Ing.

SSL SSM

e:koukal.p@kr-vysocina.cz tel.:564 602 201

Novotná Jitka; Bc.

SSL SSM

e:Novotna.J2@kr-vysocina.cz tel.:564 602 208

Voráček Jaroslav, Ing.

SSL SSM

e:voracek.j@kr-vysocina.cz tel.:564 602 201