krajský úřad

Pardubického kraje

(IČ: 70892822)

úřady ORP jen v působnosti tohoto KrÚ Web úřadu

web uřadu: www.pardubickykraj.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Pardubice; Komenského náměstí 120

530 02Pardubice 2

Adresa pro poštovní styk

Komenského náměstí 120
530 02 Pardubice 2

Úředníci

Vovesný Pavel, Ing.

vedouci

e:pavel.vovesny@pardubickykraj.cz tel.:466 026 354

Macháčková Petra; Bc.

SSL SSM dotace

e:petra.machackova@pardubickykraj.cz tel.:466 026 481

Svobodová Jana; Ing.

SSL SSM

e:jana.svobodova@pardubickykraj.cz tel.:466 026 497

Sýkorová Jana

SSL SSM dotace

e:jana.sykorova@pardubickykraj.cz tel.:466 026 497

Bros Václav; Ing.

SSL

e:vaclav.bros@pardubickykraj.cz tel.:466 026 354

Klapková Jana; Ing.

SSL

e:jana.klapkova@pardubickykraj.cz tel.:466 026 514

Vlasák Martin, Ing.

SSL

e:martin.vlasak@pardubickykraj.cz tel.:466 026 464

Janoušek Zdeněk, Ing.

SSM

e:zdenek.janousek@pardubickykraj.cz tel.:466 026 475