krajský úřad

Moravskoslezského kraje

(IČ: 70890692)

úřady ORP jen v působnosti tohoto KrÚ Web úřadu

web uřadu: www.msk.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Ostrava - Moravská Ostrava; 28. října 2771\117

702 00Ostrava 2

Adresa pro poštovní styk

28. října 2771/117
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava 2

Úředníci

Kučová Dana; Ing.

vedouci

e:dana.kucova@msk.cz tel.:595 622 907

Bláha Petr; Ing.

SSL SSM

e:petr.blaha@msk.cz tel.:595 622 281

Haluzíková Michaela; Ing.

SSL SSM

e:michaela.haluzikova@msk.cz tel.:595 622 566

Peichl Kamil, Ing

SSL SSM dotace

e:kamil.peichl@msk.cz tel.:595 622 766

Síbrová Marcela; Ing.

SSL SSM

e:marcela.volna@msk.cz tel.:595 622 988

Turský Ondřej; Mgr. et Mgr.

SSL SSM

e:ondrej.tursky@msk.cz tel.:595 622 391