krajský úřad

Ústeckého kraje

(IČ: 70892156)

úřady ORP jen v působnosti tohoto KrÚ Web úřadu

web uřadu: www.kr-ustecky.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Ústí nad Labem; Velká Hradební 3118\48

400 01Ústí nad Labem 1

Adresa pro poštovní styk

Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem 1

Úředníci

Skoupý Jakub, Ing.

vedouci SSL SSM

e:skoupy.j@kr-ustecky.cz tel.:475 657 916

Smělík Zdeněk; Ing.

SSL SSM

e:smelik.z@kr-ustecky.cz tel.:475 657 181 mobil.:723 398 910

Vaníček Petr; Ing.

SSL SSM

e:vanicek.p@kr-ustecky.cz tel.:475 657 468

Šlégrová Alena, Bc.

SSL dotace

e:slegrova.a@kr-ustecky.cz tel.:475 657 533

Voháňka Ondřej; DiS

SSL

e:vohanka.o@kr-ustecky.cz tel.:475 657 913

Šír Jiří

SSM dotace

e:sir.j@kr-ustecky.cz tel.:475 657 127

Petráková Dominika; Ing.

dotace

e:petrakova.d@kr-ustecky.cz tel.:475 657 426