krajský úřad

Karlovarského kraje

(IČ: 70891168)

úřady ORP jen v působnosti tohoto KrÚ Web úřadu

web uřadu: www.kr-karlovarsky.cz

Adresa úřadu SSL a SSM

Karlovy Vary - Dvory; Závodní 353\88

360 06Karlovy Vary 6

Adresa pro poštovní styk

Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary 6

Úředníci

Lupínek Václav; Ing.

vedouci

e:vaclav.lupinek@kr-karlovarsky.cz tel.:354 222 296

Hrdinová Gabriela; Ing.

SSL SSM

e:gabriela.hrdinova@kr-karlovarsky.cz tel.:354 222 285

Málková Karolína; Bc.

SSL SSM

e:karolina.malkova@kr-karlovarsky.cz tel.:354 222 504

Poláková Zdeňka; Ing.

SSL SSM

e:zdenka.polakova@kr-karlovarsky.cz tel.:354 222 415

Zettlová Stanislava

SSL SSM

e:stanislava.zettlova@kr-karlovarsky.cz tel.:354 222 307