Místo pro úřední záznamy:
Jednotné podací místo:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

(§ 2c zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Žadatel - fyzická osoba/právnická osoba

Fyzická osoba
Jméno:
* 
Příjmení:
* 
Obchodní firma:
* 
Datum narození:
* 
Právnická osoba
Název (dle Obchodního rejstříku):
* 
Adresa: Fyzická osoba uvede adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, právnická osoba uvede adresu sídla
Ulice:
* 
č.:
* 
PSČ:
* 
Obec:
* 
IČ, bylo-li přiděleno:
* 
Mobil:
* 
Telefon:
* 
E-mail:
Registrační číslo dodavatele, bylo-li přiděleno:1)
* 
Adresa pro doručování:
* 

K žádosti přikládám:

2)
* 
Seznam genetických zdrojů lesních dřevin, které jsou předmětem této žádosti
* 
* 
 
... Loading ...