ERMA2 - Evidence reprodukčního materiálu

Vítejte v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu

Novinky

Výpěstnost a produkční jednotky

naleznete zde.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA ROK 2016 PRO LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ 2007-2013 A 2014-2020  

Vážení žadatelé,

řádný termín ukončení příjmu žádostí byl 16. 5. 2016. Preferovaný způsob podávání žádostí o dotaci byl využitím aplikace fLPIS a Portálu farmáře SZIF.

 

Žadatelé, jež mají přiřazený LHP/O, mohli žádost o dotaci podat i z pohodlí domova či kanceláře bez návštěvy OPŽL.

Veškeré podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách SZIF v příslušné sekci.

Evropská komise zprovoznila pro veřejnost webovou stránku, kde je možné nahlížet do Národních seznamů členských států EU předkládaných každoročně jednotlivými členskými státy EU v souladu s Nařízením komise 1597/2002: 

 • Forest Reproductive Material
 • Příjem žádostí na opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

  Týká se žadatelů z Programu rozvoje venkova 2007-2013:

  • Opatření Natura 2000 v lesích
  • Lesnicko-environmentálního opatření

   

  A žadatelů z Programu rozvoje venkova 2014-2020:

  • Podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru
  • Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

   

  Od 15. 2. 2016 bude umožněno na odděleních příjmu žádostí a LPIS SZIF (OPŽL) provést proces tzv. „přiřazení LHP/LHO/PSK uživateli“.

  Jde o nezbytně nutný krok pro podání všech žádostí v rámci lesnických závazkových opatření z Programu rozvoje venkova.

  Všechny informace zde.

  Hlášení dodavatele za rok 2015

  Řádný termín pro podání hlášení o stavu RM za rok 2015 skončil o půlnoci dne 15.1.2016.

  Hlášení 2015 lze v aplikaci ERMA2 vytvářet a odesílat obvyklým způsobem v menu:

  Nové hlášení případně

  Rozpracované hlášení, Uložit na svůj počítač.

  Soubor DS_ERMA_HLASENI.xml odešlete jako přílohu e-mailu pověřené osobě.

  Definiční soubor pro tvorbu *XML hlášení za rok 2015 pomocí školkařských SW je zde.

  Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin 2014-2018

  Informace k Národnímu programu zde

  Kontakty k Národnímu programu zde

  Dokumenty k Národnímu programu: Národní program 2014-2018   Zásady poskytování dotací   Žádosti