ERMA2 - Evidence reprodukčního materiálu

Vítejte v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu

Novinky

Žádosti na lesnická opatření  2017  – odložené zahájení příjmu

Informace SZIF zde.

Příprava na příjem žádostí 2017 - v modulu fLPIS lze přiřazovat nové LHP/O

 

Aktuální informace týkající se PRV 2014–2020 - operace zalesňování a zakládání lesů 

                                                                               a operace Lesoenvi – genofond lesních dřevin

 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., pro rok 2017 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., pro rok 2017

  Informace k novele zákona o rostlinolékařské péči zde.

 

 
   

Informace pro žadatele - jarní příjem žádostí 2017 do opatření Genofond

Aktuální informace k letošním žádostem o zařazení / dotaci do PRV 2014 – 2020 (genofond – zdroje selektovaného reprodukčního materiálu) naleznete zde.

Seminář - vzdělávací akce k dané problematice info zde.

Hlášení dodavatele za rok 2016

Řádný termín pro podání hlášení o stavu RM za rok 2016 skončil o půlnoci dne 15.1.2017.

Hlášení 2016 lze v aplikaci ERMA2 vytvářet a odesílat obvyklým způsobem v menu:

Nové hlášení případně

Rozpracované hlášení, Uložit na svůj počítač.

Soubor DS_ERMA_HLASENI.xml odešlete jako přílohu e-mailu pověřené osobě.

Definiční soubor pro tvorbu *XML hlášení za rok 2016 pomocí školkařských SW je zde.

Metodická informace MZe k pravidlům přenosu reprodukčního materiálu Douglasky tisolisté a Jedle obrovské z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu jedle obrovské (Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lindl.) z USA a Kanady

Výpěstnost a produkční jednotky

naleznete zde.

Evropská komise zprovoznila pro veřejnost webovou stránku, kde je možné nahlížet do Národních seznamů členských států EU předkládaných každoročně jednotlivými členskými státy EU v souladu s Nařízením komise 1597/2002: 

 • Forest Reproductive Material
 • Příjem žádostí na opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

  Týká se žadatelů z Programu rozvoje venkova 2007-2013:

  • Opatření Natura 2000 v lesích
  • Lesnicko-environmentálního opatření

   

  A žadatelů z Programu rozvoje venkova 2014-2020:

  • Podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru
  • Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

   

  Od 15. 2. 2016 bude umožněno na odděleních příjmu žádostí a LPIS SZIF (OPŽL) provést proces tzv. „přiřazení LHP/LHO/PSK uživateli“.

  Jde o nezbytně nutný krok pro podání všech žádostí v rámci lesnických závazkových opatření z Programu rozvoje venkova.

  Všechny informace zde.

  Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin 2014-2018

  Informace k Národnímu programu zde

  Kontakty k Národnímu programu zde

  Dokumenty k Národnímu programu: Národní program 2014-2018   Zásady poskytování dotací   Žádosti