ERMA2 - Evidence reprodukčního materiálu

Vítejte v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu

Novinky

   DOTACE

Všechny aktuální informace, termíny i formuláře žádostí týkající se opatření

M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

  • Podopatření 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

naleznete na oficiálních internetových stránkách MZe zdeSZIF zde.

 

 

Aktuální informace týkající se PRV 2014–2020

- operace zalesňování a zakládání lesů a operace Lesoenvi – genofond lesních dřevin

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., pro rok 2017 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., pro rok 2017

 Informace k novele zákona o rostlinolékařské péči zde.

 

Metodická informace MZe k pravidlům přenosu reprodukčního materiálu Douglasky tisolisté a Jedle obrovské z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu jedle obrovské (Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lindl.) z USA a Kanady

 

 

Výpěstnost a produkční jednotky

naleznete zde.

 

 

Evropská komise zprovoznila pro veřejnost webovou stránku, kde je možné nahlížet do Národních seznamů členských států EU předkládaných každoročně jednotlivými členskými státy EU v souladu s Nařízením komise 1597/2002: 

 

 

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin 2014-2018

Informace k Národnímu programu zde

Kontakty k Národnímu programu zde

Dokumenty k Národnímu programu: Národní program 2014-2018   Zásady poskytování dotací   Žádosti