ERMA2 - Evidence reprodukčního materiálu

Vítejte v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu

Novinky

Příjem Hlášení pověřené osobě za rok 2017

Definiční soubor pro příjem hlášení za rok 2017 zpracovaných ve školkařských programech přes aplikaci ERMA2 ke stažení zde.

Vytvoření, uložení souboru hlášení a odeslání Hlášení za rok 2017 pomocí aplikace ERMA2 má některé nové funkce.

  • při tvorbě Hlášení 2017 červeně označený řádek značí řádek, ve kterém je chyba.
  • Nově si zde před uložením a odesláním můžete Hlášení 2017 zkontrolovat pomocí tlačítka "Zkontrolovat hlášení" - vypíše čísla řádků a chybu.
  • Při vyplňování položek v hlášení věnujte, prosím, pozornost Vysvětlivkám pod vyplňovanými tabulkami.
  • Při vkládádní řádků s reprodukčním materiálem původem z dovozu (např. USA, CDN) bude aplikace hlásit na těchto řádcích chybu Nesoulad mezi zadanými UJ a POPNesoulad zadané dřeviny a dřeviny v UJ. S těmito chybami můžete hlášení odeslat, pokud jiné chyby nemá, pomocí tlačítka "Odeslat hlášení s chybami".

   DOTACE

Všechny aktuální informace, termíny i formuláře žádostí týkající se opatření

M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

  • Podopatření 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

naleznete na oficiálních internetových stránkách MZe zdeSZIF zde.

 

 

aktuálně 26.10.2017

Ovocnáři a lesní školkaři dostanou částečnou náhradu za letošní mrazy.

eAGRI > Dotace > Národní dotace > Dotace v zemědělství, potravinářství, poradenství a vzdělávání > Zásady pro rok 2017

Ministerstvo zveřejnilo „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách a v lesních školkách v dubnu a v květnu 2017“. celý článek

 

 

Aktuální informace týkající se PRV 2014–2020

- operace zalesňování a zakládání lesů a operace Lesoenvi – genofond lesních dřevin

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., pro rok 2017 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., pro rok 2017

 Informace k novele zákona o rostlinolékařské péči zde.

 

Metodická informace MZe k pravidlům přenosu reprodukčního materiálu Douglasky tisolisté a Jedle obrovské z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu jedle obrovské (Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lindl.) z USA a Kanady

 

 

Výpěstnost a produkční jednotky

naleznete zde.

 

 

Evropská komise zprovoznila pro veřejnost webovou stránku, kde je možné nahlížet do Národních seznamů členských států EU předkládaných každoročně jednotlivými členskými státy EU v souladu s Nařízením komise 1597/2002: 

 

 

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin 2014-2018

Informace k Národnímu programu zde

Kontakty k Národnímu programu zde

Dokumenty k Národnímu programu: Národní program 2014-2018   Zásady poskytování dotací   Žádosti