ERMA2 - Evidence reprodukčního materiálu

Vítejte v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu

Novinky

SZIF spustil příjem nových žádostí o zařazení (závazky 2017-2021) do opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Rádi bychom informovali lesnickou veřejnost, že Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijímá žádosti o zařazení do podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru a Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin. Nové závazky budou začínat rokem 2017.

Temín pro podání žádostí o zařazení na rok 2017 je 31. října 2016.

Všechny informace pro žadatele zde!

 

3. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Příjem žádostí bude probíhat pouze přes Portál farmáře na SZIF v termínu od 11. října 2016 8:00 do 31. října 2016 13:00.

Další informace zde, pozvánka na semináře zde.

Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Operace 4.1.1. Investice do zemědělských podniků

 

 

Metodická informace MZe k pravidlům přenosu reprodukčního materiálu Douglasky tisolisté a Jedle obrovské z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu jedle obrovské (Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lindl.) z USA a Kanady

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem v lesních školkách v období květen až říjen 2015

naleznete zde.

 

Výpěstnost a produkční jednotky

naleznete zde.

Evropská komise zprovoznila pro veřejnost webovou stránku, kde je možné nahlížet do Národních seznamů členských států EU předkládaných každoročně jednotlivými členskými státy EU v souladu s Nařízením komise 1597/2002: 

 • Forest Reproductive Material
 • Příjem žádostí na opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

  Týká se žadatelů z Programu rozvoje venkova 2007-2013:

  • Opatření Natura 2000 v lesích
  • Lesnicko-environmentálního opatření

   

  A žadatelů z Programu rozvoje venkova 2014-2020:

  • Podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru
  • Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

   

  Od 15. 2. 2016 bude umožněno na odděleních příjmu žádostí a LPIS SZIF (OPŽL) provést proces tzv. „přiřazení LHP/LHO/PSK uživateli“.

  Jde o nezbytně nutný krok pro podání všech žádostí v rámci lesnických závazkových opatření z Programu rozvoje venkova.

  Všechny informace zde.

  Hlášení dodavatele za rok 2015

  Řádný termín pro podání hlášení o stavu RM za rok 2015 skončil o půlnoci dne 15.1.2016.

  Hlášení 2015 lze v aplikaci ERMA2 vytvářet a odesílat obvyklým způsobem v menu:

  Nové hlášení případně

  Rozpracované hlášení, Uložit na svůj počítač.

  Soubor DS_ERMA_HLASENI.xml odešlete jako přílohu e-mailu pověřené osobě.

  Definiční soubor pro tvorbu *XML hlášení za rok 2015 pomocí školkařských SW je zde.

  Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin 2014-2018

  Informace k Národnímu programu zde

  Kontakty k Národnímu programu zde

  Dokumenty k Národnímu programu: Národní program 2014-2018   Zásady poskytování dotací   Žádosti