ERMA2 - Evidence reprodukčního materiálu

Vítejte v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu

Novinky

Aktuální informace týkající se PRV 2014–2020 - operace zalesňování a zakládání lesů 

                                                                               a operace Lesoenvi – genofond lesních dřevin

 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., pro rok 2017 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., pro rok 2017

  Informace k novele zákona o rostlinolékařské péči zde.

 

Metodická informace MZe k pravidlům přenosu reprodukčního materiálu Douglasky tisolisté a Jedle obrovské z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu jedle obrovské (Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lindl.) z USA a Kanady

Výpěstnost a produkční jednotky

naleznete zde.

Evropská komise zprovoznila pro veřejnost webovou stránku, kde je možné nahlížet do Národních seznamů členských států EU předkládaných každoročně jednotlivými členskými státy EU v souladu s Nařízením komise 1597/2002: 

  • Forest Reproductive Material
  • Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin 2014-2018

    Informace k Národnímu programu zde

    Kontakty k Národnímu programu zde

    Dokumenty k Národnímu programu: Národní program 2014-2018   Zásady poskytování dotací   Žádosti