ERMA2 - Evidence reprodukčního materiálu

Vítejte v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu

Novinky

V menu vlevo je zařazen nový modul Nabídka a poptávka RM

Pro přístup k funkcím, které zahrnují zejména vkládání a správu nabídek a poptávek, je nutné mít registrovaný přístup k portálu eAGRI zde.

Účet je při prvním přihlášení nutné aktivovat. Aktivace probíhá přes ověřovací kód zaslaný SMS na telefonní číslo zadané k účtu.

Zařídit si lze dva typy přístupu:

  • Omezený registrovaný přístup Tento typ přístupu lze využít pro vkládání nabídek a nahlížení do poptávek, je určen například pro vlastníky zdrojů RM, kteří však nejsou držiteli licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu podle zákona č. 149/2003 Sb. a zároveň nemají zájem o získání plnohodnotného přístupu.
  • Plnohodnotný registrovaný přístup je určen zejména pro držitele licence podle zákona č.149/2003 Sb. a jejich odpovědné zástupce. Uživatelé mají přístup ke kompletní množině funkcí včetně možnosti uvést informace o dodavateli RM při vkládání nabídky.

 

 

   Na webu ÚHÚL naleznete mapové znázornění možných přenosů reprodukčního materiálu mezi PLO:

Přenos reprodukčního materiálu mezi PLO

 Vyberte dřevinu a PLO, do které chcete zjistit možný přenos z jiných PLO. Přenos reprodukčního materiálu lze provádět způsobem stanoveným v Příloze č. 1–5 vyhlášky č. 139/2004 Sb. s přípustným vertikálním posunem.

 

Podpora genofondu lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství České republiky vyhlásilo

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2019 až 2027.

Ke stažení Národní program v PDF zde.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2019 – 2027

Žádosti o zařazení genetického zdroje do Národního programu zde.

 

 

Elektronické žádosti pro on-line vyplnění a odeslání

  • práce s nimi nevyžaduje přihlášení
  • předpokládá se vyplnění a odeslání žádosti prostřednictvím webového interaktivního formuláře
  • elektronická verze formuláře pomáhá žadatelům s vyplněním žádosti a minimalizuje možnost výskytu chyb
  • po elektronickém odeslání žádosti z formuláře musí být zároveň podána řádně podepsaná listinná anebo elektronická (PDF) verze formuláře
  • listinnou žádost lze vytisknout z PDF, které je možné uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a podepsanou spolu s elektronickou verzí formuláře a příloh na datovém nosiči předat do podatelny ÚHÚL
  • elektronickou (PDF) žádost lze uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a včetně příloh podat prostřednictví datové zprávy, žádost a ostatní relevantní dokumenty však musí být podepsány platným elektronickým podpisem oprávněných osob
  • rozhodující je listinná forma žádosti nebo žádost včetně příloh podaná datovou zprávou

 

 

Aktuální informace týkající se PRV 2014–2020

- operace zalesňování a zakládání lesů a operace Lesoenvi – genofond lesních dřevin

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., pro rok 2018

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., pro rok 2018

 Informace k novele zákona o rostlinolékařské péči zde.

 

Metodická informace MZe k pravidlům přenosu reprodukčního materiálu Douglasky tisolisté a Jedle obrovské z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu jedle obrovské (Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lindl.) z USA a Kanady

 

 

Výpěstnost a produkční jednotky

naleznete zde.

 

 

Evropská komise zprovoznila pro veřejnost webovou stránku, kde je možné nahlížet do Národních seznamů členských států EU předkládaných každoročně jednotlivými členskými státy EU v souladu s Nařízením komise 1597/2002: