Za obsah etiket odpovídají výrobci/distributoři přípravků. ÚKZÚZ pouze umožňuje vzdálený přístup k těmto etiketám a neodpovídá za jejich obsah.