Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - vrtule celerová

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Vyvíjí se na širokém spektru miříkovitých rostlin z řad kulturních rostlin a plevelů. Z kulturních rostlin zejména na celeru a libečku, ale také na pastináku, petrželi a mrkvi.
Popis škůdce
Vrtule celerová patří mezi dvoukřídlý hmyz. Má dvě generace v roce. Mouchy jsou pestře zbarveny. Dospělci první (přezimující) generace mají hruď a břicho leskle žlutočervené, štítek sírově žlutý a nohy světle žluté a ochlupení na hrudi žluté, na břichu žlutočervené nebo hnědé. Dospělci druhé (letní) generace mají hruď, štítek a břicho leskle černé a ochlupení na hrudi a břichu převážně černé.
Příznaky poškození
Na listech jsou viditelné miny vyžrané larvami. Vylíhlé larvy nejprve vyžírají v parenchymu chodbičku, která se později rozšíří v plošnou minu s viditelnými zrnéčky trusu. Poškozená místa na listech nekrotizují a celé listy pak hnědou a zasychají. V listech celeru minují larvy v bázi řapíků. Místa napadená larvami na řapících zahnívají. Na mrkvi vyžírají larvy chodbičky pod povrchem hlavy kořene, larvy druhé generace minují v mrkvi převážně v bázi řapíků listů.
Životní cyklus
Dospělci první generace se líhnou z přezimujících kukel (puparií) od počátku května. Samice nabodávají kladélkem spodní stranu listů a sají ronící se kapičky šťávy. V místech vpichu jsou viditelné asi 1 mm bílé skvrny. Samička klade vajíčka do parenchymu na spodní stranu listů. V místě po vpichu je malá zahnědlá skvrna. Larvy minují v listech. Kuklí se v půdě. Od počátku srpna se líhnou dospělci druhé generace. Larvy druhé generace dokončují vývoj koncem října a v listopadu. Kuklí se v půdě.
Hospodářský význam
Vrtule celerová škodí nepravidelně v různých oblastech a v různých letech. Významné škody působí na celeru, ale může poškozovat i další druhy kořenové zeleniny. Vedle snížení výnosu kořene dochází k poškození kořenů a snížení jejich kvality. Větší a přímé škody způsobuje na celeru řapíkatém a zejména na celeru listovém.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Výskyt dospělců lze zjišťovat pozorováním dospělců v porostech.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Zakládat nové porosty v dostatečné vzdálenosti od loňských ploch. Odstraňovat napadené rostliny. Ošetření kontaktními přípravky se směřuje na dospělce před vykladením vajíček, nebo přípravky se systémovým účinkem na právě vylíhlé larvy.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Pro ochranu lze použít pesticidy registrované proti květilkám, případně proti žravým škůdcům registrovaným do kořenové zeleniny.
Povolené přípravky na ochranu rostlin