Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - alternariová skvrnitost mrkve

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Vedle mrkve může napadat i fenykl obecný, ale ne již ostatní miříkovitou zeleninu (petržel, celer, pastinák).
Příznaky napadení
Příznaky na listech se ve větším rozsahu objevují až ve druhé polovině vegetace. Na nejstarších listech vznikají 1 až 2 milimetry veliké žlutohnědé skvrny se světlejším lemem. Skvrny se postupně zvětšují, splývají a tmavnou. Napadené listy žloutnou, hnědnou, deformují se a v pozdějších fázích jsou všechny listy, s výjimkou nejmladších („srdéčkových“), zcela suché a odumřelé. Silněji napadený porost vypadá jako spálený. 
Silná redukce listů má za následek nejen snížení výnosů kořenů, ale i znemožnění mechanizované sklizně (rostliny není za co vytáhnout ze země). Choroba se většinou vyskytuje ohniskově, při silnějším výskytu však i celoplošně. Napadené rostliny mají malé kořeny podstatně horší kvality. Pokud jsou napadeny mladé rostlinky (do 3 týdnů po vzejití) dochází k jejich úhynu, protože patogen je jedním z původců padání klíčních rostlin. Ojediněle dochází k napadení i kořenů, především jejich horních částí („hlavy“), na které se v průběhu skladování tvoří hnědočerné strupovité skvrny.
Životní cyklus
Hlavním zdrojem šíření této choroby jsou infikovaná semena. Kromě toho patogen přežívá i v půdě na napadených posklizňových zbytcích. V průběhu vegetace se mezi rostlinami rozšiřuje pomocí větru a deště a to konidiemi, které vznikají na napadených listech. Intenzitu napadení podporuje vlhčí počasí, teploty nad 25 °C a husté porosty.
Hospodářský význam
Jedná se o nejvýznamnější chorobu mrkve, rozšířenou po celém světě ve všech oblastech pěstování mrkve.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Základem ochrany jsou preventivní opatření, z nich především dodržování zásady střídání plodin (pěstování na stejném místě nejdříve za 3 roky), likvidace posklizňových zbytků, pěstování na vzdušných a slunných místech, řidší výsevy, omezená závlaha a používání zdravého a nejlépe fungicidně mořeného osiva. Někdy i podstatné rozdíly jsou v citlivosti jednotlivých odrůd.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Za vegetace je možné porosty mrkve ošetřit fungicidy, a to buď preventivně (především za vlhkého počasí) nebo při prvních příznacích.
Povolené přípravky na ochranu rostlin