Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - mšice mrkvová

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Monofágní druh na mrkvi, divoké mrkvi a pravděpodobně dalších miříkovitých rostlinách. Nestřídá hostitelské rostliny.
Popis škůdce
Samička je dlouhá 1,5 až 1,8 mm, matně zelená, sifunkuli a chvostek jsou černé, tykadla a nohy žlutavé, s tmavými konci tykadel, stehen, holení a chodidly.
Příznaky poškození
V důsledku sání na listech tyto zkadeřují, jsou zkroucené, zejména srdéčkové listy.
Životní cyklus
Přezimuje vajíčky na divoké mrkvi a na zbytcích mrkve.
Hospodářský význam
Při silném výskytu mšice mrkvové dochází ke snížení výnosu kořene mrkve, u semenářských porostů mrkve se snižuje výnos semene.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Pro monitoring lze využít žluté misky nebo lepové desky.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin