Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

dutilka hlohová
Prociphilus pini

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: mšicovití (Aphididae)

EPPO kód: PROCPI

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Primární hostitelskou rostlinou je hloh, sekundární je mrkev a pravděpodobně i další druhy míříkovitých rostlin.
Popis škůdce
Dutilka hlohová je mšice. Samičky jsou asi 2 mm dlouhé, zelenavé až černé, hnědé, šedě ojíněné. Tykadla a nohy jsou černé, báze stehen je žlutá.
Příznaky poškození
Mšice sají na mrkvi na bázi řapíků listů, na kořenech a na kořenovém krčku. Při silném výskytu mladé rostliny zavadají a mohou odumírat.
Životní cyklus
Mšice přezimuje na hlohu, kde na jaře způsobuje na listech vyklenuté, červené až karmínové puchýře. Od května naletují okřídlení dospělci na mrkev z hlohů. Vývoj několika bezkřídlých generací pak pokračuje do podzimu na řapících a kořenech. V září až v říjnu se okřídlení dospělci vrací na hlohy
Hospodářský význam
Při silném výskytu dutilky hlohové dochází ke snížení výnosu kořene mrkve a snižuje se kvalita kořenů.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Pro monitoring lze využít žluté misky nebo lepové desky.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin