Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - pilatka řepková

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Ozimá i jarní řepka olejka, hořčice, brukvovitá zelenina (pekingské zelí, ředkev, tuřín) a další brukvovité rostliny.
Popis škůdce
Imaga jsou 7–8 mm dlouhé vosičky, červenavě žluté s černou hlavou a černou kresbou na hrudi. Křídla sklovitě průsvitná s černým předním okrajem předních křídel. 
Mladé housenice jsou šedavé až šedozelené, později sametově černé, a na bocích jsou patrné šedo-žlutavé proužky, délka až 18 mm. Mají 3 páry nožek a 7 párů panožek.
Možnost záměny škůdce
Housenice lze zaměnit za mladé housenky osenic. Housenice pilatek mají 7 párů panožek.
Příznaky poškození
Housenice nejprve vyžírají v listech chodbičky, posléze vylézají ven a živí se pletivy rostlin. Způsobují hrubý žír až holožír na nadzemních částech brukvovitých rostlin. U brukvovité zeleniny housenice vykusují otvory do čepele listů, při přemnožení mohou způsobit holožíry.
Možnost záměny poškození
Poškození se může zaměnit s žírem prvních vývojových stupňů housenek osenic nebo jiných druhů motýlů (můra zelná, m. kapustová apod.). Podobné poškození na listech způsobují i plži.
Životní cyklus
Pilatka řepková má 3 generace v roce. Dospělci 1. generace létají v květnu, 2. generace v červenci a 3. generace v srpnu a září. Dospělci začínají létat při teplotách nad 17 °C. Samičky kladou 200–300 vajíček, která zapouštějí kladélkem jednotlivě do listů brukvovitých rostlin. Za teplého a slunečného počasí se malé housenice zdržují na spodní straně listů, starší housenice na horní straně listů a na jejich okrajích. Za chladna a vlhka se housenice skrývají v půdě. Kuklí se v zemi v kokonu. Vývoj je velmi rychlý, housenice se kuklí v půdě a během asi 5 týdnů vzniká další generace, v mimořádně teplém může dojít k vývoji i 4. generace. 
Vývoj škůdce závisí na teplotě, vlhkosti a délce světelného dne. Výskyt podporuje teplé a suché počasí během léta a podzimu. Housenice při teplotách nad 28 °C hynou.
Hospodářský význam
Největší škody způsobuje v porostech hořčice, kde může, kdykoliv během vegetace, způsobit silný žír až holožír. Poškození může vést až k zaorání porostu. V jarní řepce mohou způsobit významnější škody housenice 1. generace. V ozimé řepce způsobuje 3. generace v podzimním období pouze lokální škody v ohniscích, které nemají větší hospodářský význam. Na brukvovité zelenině škodí zejména housenice 1. generace.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Zjišťuje se počet housenic na jednu rostlinu od vzejití do konce října. Při dotyku housenice ihned padá na zem a stočí se do klubíčka. Zejména na tmavších typech půd je pak těžko viditelná. 
brukvovitá zelenina
Dospělci se monitorují pomocí žlutých misek 2× týdně. Výskyt housenic na rostlinách se provádí 1× týdně. 
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
řepka olejná
2 housenice na rostlinu. 
brukvovitá zelenina
5 % a více napadených rostlin. 
hořčice bílá
1 housenice průměrně na jednu rostlinu.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Agrotechnickým opatřením je likvidace brukvovitých plevelů a posklizňových zbytků. V případě silného napadení je vhodné provést na pozemku po sklizni hlubokou orbu, která spolehlivě likviduje kukly, které jsou pouze v hloubce 1–5 cm. Izolační vzdálenosti mezi porosty by měly být poměrně velké (1000 m), protože dospělci jsou dobří letci a pomocí větru dokážou migrovat na velké vzdálenosti. Likvidace brukvovitých plevelů a likvidace posklizňových zbytků.
Nejvýznamnějšími přirozenými nepřáteli housenic pilatky jsou hlístice (např. Mermis albicans) a kuklice (Tachinaria). Význam lumků a chalcidek je menší.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Přípravky se musí aplikovat v době výskytu housenic prvního a druhého vývojového stupně. Starší larvy jsou vůči přípravkům značně odolné. U ozimé řepkyhořčice bílé většinou stačí ošetření v ohniscích výskytu.
brukvovitá zelenina
Ochrana se doporučuje provést při splnění prahu škodlivosti. Kontaktní insekticidy jsou dostatečně účinné. Aplikaci provádět za teplého počasí, kdy jsou housenice aktivní. Pro přímou ochranu lze použít pesticidy registrované proti pilatce řepkové, případně proti žravým škůdcům registrovaným do brukvovité zeleniny.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ošetření je možno ověřit podle stupně poškození rostlin žírem housenic.