Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - abiotický opad květních poupat řepky

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Ve střední a spodní části hroznovitého květenství se vývoj zastaví ve stadiu poupěte. Poupata vadnou, usychají a opadávají. Na rostlině zůstávají jen květní stopky, které jsou v porovnání s nepostiženými šešulemi asi o jednu třetinu kratší.
Příčiny poškození
Nedostatečný příjem vody způsobený suchem.