Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - B-deficientní zakrnělost řepky

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Zakrslý růst (internodia jsou zkrácena), mladé listy jsou světlejší a svinují se kolem žilky směrem nahoru. Při pokračujícím nedostatku boru jsou nově vytvořené listy znetvořené, vývoj žilek a čepelí je značně redukován. Starší listy mají většinou na okrajích a ze spodní strany načervenalý až červenofialový odstín. Na stoncích zakrslých rostlin jsou nekrotické jizvy a praskliny. Květy se netvoří nebo jsou zakrnělé. Při mírném nedostatku boru se sice květy a semena vytvářejí, ale nejmladší šešule se již netvoří, a pokud se vytvoří, jsou bezsemenné. Případně může být kvetení opožděné a nepravidelné a vyvíjejí se pouze znetvořené sterilní jednotlivé květy.
Příčiny poškození
Nedostatek boru, k němuž dochází v důsledku jeho špatné dostupnosti na alkalických půdách nebo po vápnění. Suché počasí příjem boru zhoršuje.
Prevence a ochrana
Prevence
Na půdách vyznačujících se nedostatkem boru aplikovat bor při základním hnojení před výsevem. Doporučuje se dávka 1–2 kg/ha, např. ve formě boraxu v dávce 10–20 kg/ha.