Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - zimní mrazové poškození vrcholu řepky

Příznaky a příčiny poškození
Příznaky poškození
Odumření vzrostného vrcholu a následně celé rostliny. Není-li vzrostný vrchol poškozen a není-li narušeno spojení mezi kořeny a nadzemními orgány, rostliny jsou schopny regenerace, neboť se mohou dále vyvíjet z postranních pupenů.
Příčiny poškození
Časné podzimní mrazy v době, kdy rostliny řepky nejsou ještě otuženy nebo střídání teplé a mrazivé periody ke konci zimy. K nejčastějším a největším škodám dochází, když teploty poklesnou pod -15 °C v době, kdy rostliny nejsou k těmto teplotám otuženy. K mrazovému poškození vzrostného vrcholu během zimy může dojít, pokud není chráněn sněhem. K poškození rostlin přispívá zamokření porostu na podzim, mrznoucí zimní deště nebo jarní zaplavení porostu, zejména v místech terénních depresí.
Prevence a ochrana
Prevence
Dodržování agrotechnických termínů. Vhodnou předseťovou přípravou a dobou setby zajistit, aby rostliny měly mohutnou kořenovou soustavu, nízkou hustou listovou růžici přitisknutou k zemi a vzrostný vrchol na nízkém stupni diferenciace. Zabránit tvorbě tzv. nohatých rostlin řepky s prodlouženou epikotylovou částí (které jsou citlivé k poškození) včasným podzimním postřikem růstovými retardanty. 
Odrůdy řepky se liší citlivostí k vyzimování. 
Přehled o zimovzdornosti odrůd viz Seznam doporučených odrůd.